Äntligen!

Äntligen 1
Lite nytt på vår hemsida! Vi har nu länge aviserat att vi avslutar höstterminen och hoppas på återkomst under våren, men som alla vet blev det inte så. Nu däremot finns det anledning att lägga in lite ny – positiv – information på vår hemsida!

 

Äntligen 2
Hösten närmar sig, och vi planerar att återuppta körverksamheten! Det måste förstås ske i covid-anpassad form, och därför är höstens schema ännu inte spikat och klart. Men vi har vår första repetition torsd 26 augusti, dock inte i Vindhemskyrkan som vanligt utan i Gottsunda kyrka som är rymligare och därmed gör det lättare att hålla nödvändiga avstånd. Hur länge vi har våra repetitioner i Gottsunda vet vi inte, men vi räknar med att återkomma till Vindhem när restriktionerna lättar ytterligare. Vi räknar också med att sjunga vid några gudstjänster i Vindhemskyrkan under hösten.

Sommarvecka
I år kunde vi också genomföra körens traditionella sommarvecka, den här gången på Karlskoga folkhögskola. Det blev många kära återseenden med körkompisarna, och vi gladdes åt att rösterna för det mesta höll efter det långa ofrivilliga uppehållet. Härligt att bekanta sig med ny repertoar och återuppliva musik vi övat på tidigare. Under vår lediga tid blev det fina utflykter i både Värmland, Närke och Västmanland.

Sjung med oss
Vill du sjunga med oss? Du hittar all information du behöver under Sjung med oss.