Som vanligt – fast ändå inte

Glädjande nog har Vindhemskören återupptagit sina övningar och märkt att rösterna för det mesta håller, trots det långa uppehållet. Av olika skäl har inte riktigt alla tidigare medlemmar kommit på repetitionerna ännu, men å andra sidan har vi fått en del välkommet nytillskott i kören.

Tills vidare – kanske hela hösten – övar vi inte i Vindhemskyrkan utan i Gottsunda kyrka, som är rymligare och därmed lättare att hålla avstånd i. Den 12 september medverkade vi också med sång i gudstjänsten i Gottsunda kyrka. Redan nu på söndag, 17 oktober, har vi nästa framträdande och då i gudstjänsten i Vindhemkyrkan.

Vårt nästa inplanerade framträdande är – förstås – på första advent. Då sjunger vi först på gudstjänsten i Vindhemskyrkan, och på kvällen ger vi en adventskonsert i Gottsunda kyrka. På programmet står då Den kung vi väntar, en adventskantat av Ingemar Braennstroem. Det är härlig musik för kör, solister, orgel, stråkinstrument och brassensemble. Vid konserten får Vindhemskören förstärkning av medlemmar i Södra stadens kyrkokör, som är verksam bland annat i Gottsunda kyrka

Sjung med oss
Vill du sjunga med oss? Du hittar all information du behöver under Sjung med oss.