Innehållsrik adventskonsert

På första adventssöndagens kväll framförde Vindhemskören och Södra stadens kyrkokör kantaten Den kung vi väntar av Ingemar Braennstroem. Många människor hade sökt sig till Gottsunda kyrka för att uppleva adventsbudskapet i ord och ton.

– Efter ett långt ofrivilligt uppehåll i körsången under pandemin och efter en termins idogt arbete känns det väldigt fint att få göra den här kantaten, säger körledaren Peter Melin. Jag har sjungit den på 1980-talet med kören Sacré Choeur som Ingemar Braennstroem ledde, och det är ett verk som betyder mycket för mig.

Nu laddar Vindhemskören för ett nytt år. Man ska bland annat fira 60-årsjubileum och hoppas kunna genomföra en resa till Estland