Dags för körsång igen

Nu har storhelgerna jul, nyår och trettondagen passerat, förhoppningsvis med glädje och avkoppling för de flesta. Sedan följer de så kallade oxveckorna, en tid utan några större helger utan i stället den vanliga vardagslunken. Det kan kännas lugnt och skönt eller tomt och trist, men dagsljuset tilltar för varje dag, och ännu finns det mycket att njuta av även i vintertid.
En del körmedlemmar har haft tillfälle att sjunga i kör även under juluppehållet. På juldagen och trettondagen samlades några korister från Vindhemskören och Stefanoskören, som också har sin hemvist i Vindhemskyrkan, och framträdde vid högmässorna.
Den 19 januari återupptar vi repetitionerna i Vindhemskyrkan. Vår första gudstjänstsjungning i år äger rum på kyndelsmässodagen den 5 februari. Temat för den söndagen är Uppenbarelsens ljus, vilket avspeglas i den musik vi sjunger.
Förutom våra framträdanden i konserter och olika gudstjänster, inte minst i påsktiden, kommer vi att ägna våren åt att öva in en repertoar för den Estlandsresa vi hoppas kunna göra i slutet av sommaren. Det blir i så fall tredje gången gillt, sedan olika orosfaktorer i omgivningen har hindrat oss från att genomföra resan de senaste två åren.
Inför våra olika framträdanden under våren och inför vår planerade Estlandsresa behöver vi tillskott framför allt i altstämman. Du som är intresserad, hör av dig till vår körledare Peter Melin! Hans telefon och e-postadress hittar du både under rubriken Sjung med oss och Kontakt i sidhuvudet här ovan.

Välkomna till gudstjänster och konserter i Vindhemskyrkan! Här intill finns kalendariet där våra olika framträdanden är noterade.