Konsert, gudstjänster och reserepertoar

Vi har kommit en bit in i fastan före påsk, då vi självklart deltar med sång på gudstjänsterna på långfredagen och påskdagen. Men innan dess händer en del annat. Den 11 mars deltar Vindhemskören i en kördag med Uppsala stifts kyrkosångsförbund. Då samlas några hundra körsångare från hela stiftet för finslipning inför den konsert som ges på kvällen. Två övningsdagar har tidigare hållits i Gävle respektive Uppsala. Vid konserten framförs Franz Schuberts Mässa i G-dur, och några kortare stycken av två engelska tonsättare samt ett från den ortodoxa kyrkan.

Redan dagen efter, 12 mars, medverkar vi i gudstjänsten i Vindhemskyrkan och tar troligen med oss något av de kortare styckena från lördagens konsert.

Under resten av våren lägger vi också mycket tid och energi på att förbereda ett konsertprogram till den Estlandsresa vi planerar att göra på sensommaren. Eftersom vi redan tidigare har hoppats kunna göra den här resan, har vi redan övat in en hel del repertoar. Stora delar av den behåller vi, medan somligt läggs till och ett och annat stycke kanske utgår. Den 6 maj ska vi ha en heldags körövning med inriktning på Estlandsresan, men vi ska också presentera repertoaren för Uppsalaborna med en försommarkonsert den 3 juni.

Håll utkik efter våra kommande framträdanden i gudstjänster och konserter i kalendariet här intill och välkomna att lyssna på oss!