Välsigna årets gröda, uppvattna nu vårt land

Välkomna på konsert i Vindhemskyrkan! Under ett par år har vi förberett en körresa till Estland med flera konserter inplanerade. Först var kom pandemin och nu är världsläget sådant att vi valt att återigen skjuta på resan. Men vi vill fortfarande framföra den musik vi har repeterat in under året. Därför blir det konsert i Vindhemskyrkan den 28 maj klockan 16.00 där vi framför vår tänkta Estlandsrepertoar tillsammans med Anders Bromander på piano och orgel och Karin Axelsson på flöjt.

Mycket av musiken knyter an till tiden på året och konserten har därför fått namnet Välsigna årets gröda, uppvattna nu vårt land.

Repertoaren är bred och består av tre delar. Den första är europeisk sakral musik av tonsättare som J S Bach, W A Mozart, Karl Jenkins och John Rutter. Den andra delen är svensk sakral musik av tonsättare som Anders Öhrwall, Anders Bromander och Hans Kennemark. Den tredje avdelningen är afroamerikansk musik av till exempel Tore W Aas, Duke Ellington och Bengt Hallberg.Körledare Peter Melin dirigerar kören och fri entré gäller.Välkomna!